Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Management & Marketing

Visie

Zakendoen mag. En het mag (!) leuk zijn. Envido helpt daarbij. Zoek jij of jouw organisatie inspiratie om het nog beter te doen? Envido put voor jou uit een rijke bron van ervaring. Onder het motto 'samen zijn we sterker' steunt Envido veel bedrijven en ondernemers als side partner bij productontwikkeling, marketing en verbetering van het managementbeleid. Onze diensten kunnen volledig los worden afgenomen, in een side partnership (intensieve samenwerking) of in sommige gevallen zelfs full partnership (participatie). Wil je groeien? Verras jezelf en kom in gesprek met Envido.

Marketing

Definitie:

'Marketing is een economische wetenschap gebaseerd op de Engelse termen market (markt) en getting (krijgen) en heeft betrekking op alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van producten of diensten te bevorderen'.

Juist ja. Market Getting.

Dat is wat wij voor jou gaan doen. Meer 'market getten'

Hoe krijg jij jouw product/dienst zo gemaakt en zo aangeprijsd dat nog meer mensen het willen hebben? Wij hebben voor jou gegarandeerd de ideeën om jouw product en/of dienst 1. Zo aantrekkelijk mogelijk te maken en 2. Zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Het moet allemaal niet, maar...daag ons uit J

Plan vandaag een gratis intake gesprek. Wij betalen het gebak of de lunch. We maken kosteloos een eerste opzet en als die bevalt pakken we samen door. Envido. Reset your mind.


Lezingen

We inspireren graag!

Envido heeft in eigen huis op basis van haar eigen ervaringen verschillende lezingen ontwikkeld met zeer inspirerende en up-to-date thema's.

Met onze lezingen geven we een bijzonder inzicht in de diepliggende geestwerkingen van bestuurders, personeel en klanten. De lezingen leiden tot nieuwe inzichten voor leidinggevenden, managers en marketingverantwoordelijken. Alle lezingen worden gegeven in een vorm met deelname van toehoorders waarmee de uitkomst een mix is van de input van Envido en nieuw ontstane ideeën bij de aanwezigen. Iedere lezing leidt gegarandeerd tot nieuwe beslissingen op gebied van verandering, innovatie en besluitvorming.

De lezingen worden veelal verzorgd door Ricardo Beij, serial artrepeneur en binnen de Envido groep verantwoordelijk voor Strategie, Beleid en Ontwikkeling.

Envido Groep groeit hard en heeft momenteel een werknemersgroep van meer dan vierhonderd werknemers met een jaaromzet van 15 miljoen euro. Envido is specialist in het ontzorgen en inspireren van bedrijven, organisaties en ondernemers.


Lezingen

Welke invloed heeft religie op uw klant? Voor een periode van meer dan 2.000 jaar heeft religie het denken van de inwoners van Europa zeer sterk beïnvloed. Wat er wel en niet mocht werd gedicteerd door kerkgenootschappen. Hoe heeft dit onderwijs invloed gehad op de besluitvorming van consumenten. Welk effect op het denken is er inmiddels ontstaan in de geest van de nieuwe generatie die religie inmiddels op een lager pitje hebben gezet of zelfs helemaal vaarwel hebben gezegd.

Tijdens deze boeiende presentatie krijgt u een verbluffend inzicht in de grote invloed op de maatschappij van 1.700 jaar kerkelijke leringen en de trends en consumentenontwikkeling die is ontstaan nu religieuze voorschriften in een snel tempo naar de achtergrond verdwijnen.

Uit onderzoek onder meer dan 2.000 CEO's wereldwijd is gebleken dat zij creativiteit omschrijven als de belangrijkste eigenschap die een goede CEO moet bezitten. Dit geldt in het verlengde ook voor alle leidinggevenden op ieder niveau. Creativiteit is de spil van de economie. Lijnrecht op creativiteit staat echter werkdruk. Psychologisch onderzoek toont aan dat wanneer de geest in beslag genomen wordt door het moeten inspannen voor dagelijkse taken er een (sterk) verlaagde creativiteit ontstaan. Onderzoek toont echter ook aan dat als de geest de tijd krijgt om bestaande reeds verworven informatie goed te verwerken, de geest automatisch nieuwe verbanden legt - oftewel er nieuwe ideeën ontstaan over hoe zaken beter kunnen. Creativiteit en werkdruk staan derhalve haaks op elkaar.

Tijdens deze inspirerende lezing laat Envido zien hoe managers en bestuurders meer resultaat kunnen behalen door minder druk op het denkvermogen te leggen.

Ricardo beschouwt de functie ondernemer als essentieel voor iedere onderneming.

Teveel bedrijven beschikken niet (meer) over een ondernemer. Deze is overleden, vertrokken of komt door alle hectiek totaal niet meer toe aan ondernemen.

Het moge duidelijk zijn dat niet iedere ondernemer een goed bestuurder is noch iedere bestuurder een genadig ondernemer. Sterker nog - in de meeste gevallen lopen de profielschetsen voor beide 'functies' zeer sterk uiteen! Vreemd genoeg worden bij veel bedrijven de beide functies toch vervuld door mensen met een totaal ongeschikt profiel. Bestuurders ondernemen en ondernemers besturen. Dit heeft vaak desastreuze gevolgen en Ricardo schat de jaarlijkse economische schade van deze verkeerde bezetting van functies op meer dan 100 biljoen euro.

Kansen worden niet benut door zittend bestuur, en ondernemers helpen hun eigen kracht om zeep door zich bezig te houden met dagelijks routine klussen en trouble shooting.

Deze uiteenzetting bespreekt waarom bedrijven zowel een bestuur als een ondernemer in huis nodig hebben en waarom personen niet beide rollen tegelijkertijd kunnen vervullen.

In 2006 introduceerde Ricardo Beij de Business Art Philosophy. In deze lezing zet hij interactief uiteen waarom het succesvol, productief en voldoeningschenkend kan zijn om bedrijfsvoering minder vanuit het hokje 'winst maken' te benaderen en bedrijfsvoering juist meer te benaderen vanuit creativiteit. Ondernemen is een vorm van kunst: De onderneming is een product van het denken, gevoel, schaven en bijschaven van de ondernemer die met al deze inspanningen zijn visie tot leven brengt! Op een manier zoals Rembrandt zijn schilderijen schilderde. Met veel geduld, doorzettingsvermogen en visie. Ondernemingen zijn mooie kunstwerken omdat het symfonieën zijn waarin ondernemer, zijn levenspartner, werknemers, klanten en aandeelhouders gezamenlijk genieten van hetgeen ten 'gehore' wordt gebracht. Het kan voor een ondernemer vreugdevol zijn om zichzelf te bezien als dat wat hij ook is: een zakelijk kunstenaar.

Deze benadering geeft nieuwe inzichten in de manier waarop iedere belanghebbende partij een aandeel kan hebben in het uiteindelijk doel: het ten gehore brengen van een prachtige symfonie die zowel ondernemer, zijn levenspartner en eventuele kinderen, de werknemers, klanten en aandeelhouders in vervoering brengt!

Dat is het doel van iedere onderneming: een prachtig commercieel optreden dat de luisteraar tot grote hoogte brengt!

Ricardo geeft handvatten om bestaande succesvolle ondernemingen te beoordelen naar de maatstaf van een symfonie.

In veel economische leerboeken wordt winst maken beschreven als voornaamste doel van een onderneming. Helaas heeft deze eenzijdige benadering waar iedere ondernemer en bestuurder nog steeds mee opgroeit geleid tot heel veel schade aan mens en planeet. Welke erfenis laat jij als onderneming achter. Als jouw bedrijf over 10 jaar is overgenomen of om welke reden niet meer mocht bestaan, of juist is gegroeid, wat valt er dan te zien als je omkijkt?

Plezier, gelukkige werknemers, bijdrage aan het welzijn van de planeet zijn een paar indicatoren waaraan je het succes van je onderneming eveneens kunt meten. Dat leidt vaak ook tot een hoger commercieel resultaat waardoor je ook die doelen, of juist die financiële doelen behaalt!

Deze presentatie helpt ondernemingen zichzelf te onderzoeken in de manier waarop zij hun erfenis opbouwen.

Decennia lang was er een vaststaande verhouding tussen werkgever en werknemer. Werkgever zette werkopdrachten uit, werknemer voerde deze opdrachten uit naar eer en geweten. In ruil voor dit werk verschafte werkgever loon en werknemer was dankbaar, bij de gratie werkgever, dat hij mocht werken in het bedrijf en daar geld voor kreeg.

Het geld werd besteed aan vaste lasten en wat overbleef werd opzij gezet. Dit proces bleef zich wekelijks herhalen tot ongeveer de 65-jarige leeftijd van werknemer. Pensioen volgde en een vervanger werd gezocht voor de vertrekkende dienstdoener.

Als je dit scenario voorlegt aan de gemiddelde tiener van nu zal hij nog net niet gaan overgeven.

Denkbeelden over de manier waarop mensen hun werk willen uitvoeren en de manier waarmee ze hiervoor beloond willen worden veranderen in een zeer hoog tempo.

Om goed in te spelen op deze snelle veranderingen is het verstandig meer kennis te hebben over de behoeften van de huidige vijftigers, veertiger, dertigers, twintigers en de aankomende werkende generatie.

Deze inspirerende lezing toont aan hoe het nadenken over het welbevinden van de werknemers de geluksbeleving van zowel werknemer als werkgever verhoogt. Meer geluk leidt weer tot meer productiviteit waardoor doelstellingen op ffinancieel gebied worden gehaald!

Ons land heeft een zeer rijke historie als het gaat om duurzaam bouwen. Onze technieken zijn een belangrijk exportproduct geworden wereldwijd. Opvallend is echter het gebrek aan dynamiek op veel bouwterreinen.

Bouwvakkers, loonwerkers en onderaannemers, lijken zal zombies te arriveren op werk en zonder bevlogenheid
hun werk te verrichten. Terwijl er een schitterende woontoren, nieuwe school, park of bedrijvenpark verrijst!

Reden tot verheuging feitelijk.

Communicatie, en veelal het gebrek hieraan, liggen ten grondslag aan de ietwat doodse sfeer op bouwplekken.

Deze lezing, geschreven voor bouwondernemingen, geeft inzichten in de manier waarop bouwen kan worden benaderd waarbij de individuele bouwers aan de hand van stimulatie in woord en beloning meer geluk ervaren tijdens het bouwen en hierdoor energieker worden. Deze energie zorgt voor een hogere kwaliteit en snellere productie en komt zowel de geluksbeleving als de dynamiek ten goede, Het zorgt voor energieke bouwplaatsen waar het gonst van activiteit en er gelachen wordt door kundige bouwers en hun uitvoerders!

Coaching

Envido coacht graag ervaren ondernemers en leiders.

Zelfreflectie kan leiden tot inzichten in de onbewuste doelstellingen die je hebt. Inzichten in deze doelstellingen kan je helpen vast te stellen of je dagelijkse inspanningen in lijn liggen met je doelstellingen.

Liggen ze in lijn dan is de kans groot dat je je doelen bereikt. Liggen je inspanningen en doelstellingen eigenlijk uit elkaar of staan ze zelfs haaks op elkaar raak je teleurgesteld. Dat is jammer van de dagen die je hebt.

In het Life Coach -traject probeert Ricardo je te helpen een goed inzicht te krijgen in de doelen die je echt wilt bereiken en de manier waarop je die doelen kan bereiken.

Nadruk tijdens Life Coaching is niet het geven van advies maar het helpen bij het bereiken van de doelen door samen tijd te besteden aan analyse.

Swung

Envido brengt swung in haar eigen organisatie en die van bevriende zakenrelaties. Die vriendschap gaan wij ook graag met jou aan. Zodat we elkaar versterken. Wanneer spreken we af?

Bel 070 – 363 63 60 voor een afspraak of stuur een mailtje naar eeneerstekennismaking@envido.nl. Dan zien we elkaar snel!